МАРКЕТИНГОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ

Сучасному підприємцю для орієнтації в ринковому середовищі потрібна інформація щодо існуючих і очікуваних ринкових проблем та способів їх розв'язання. З кожним роком в умовах конкуренції для зменшення міри ризику фірма повинна володіти надійною інформацією про товарне виробництво, середовище конкуренції, стан економіки регіону, країни, фірми, і стосовно цього будувати свою політику на ринку. Дослідження потрібні в самих різних сферах - малий, середній, великий бізнес, політика, наука, медицина, щоб поліпшити свою діяльність.

Маркетингові дослідження - це система збору, обробки та аналізу інформативних даних про ситуацію на ринку для зменшення ризику підприємницької діяльності і прийняття відповідних обґрунтованих маркетингових рішень:
  • дослідження ринку та його основних суб'єктів, тобто поведінки споживачів, конкурентів, постачальників, посередників, контактних аудиторій, аналіз та прогнозування кон'юнктури ринку;
  • оцінка продукції підприємства на ринку і розробка на підставі цього рекомендацій з її покращання;
  • розробка рекомендацій щодо формування товарної, цінової, збутової та комунікаційної політики підприємства на підставі дослідження ринку;
  • прогнозування збуту на товари підприємства. Проведений маркетингових досліджень направлене також на:
  • пошук потенційних покупців;
  • детальний аналіз потреб існуючих покупців;

Ми гарантуємо Вам достовірні дані, якісну роботу по таким методам дослідження:

Кількісні дослідження

1. Опитування в місцях продажу
2. Вуличні опитуваня
3. Квартирні опитування
4. Телефоннні опитування
5. Онлайн опитування

Особисті опитування (квартирні опитування вуличні опитуваня, опитування в місцях продажу) - це основні методи збору кількісних даних, при яких інтерв’юер спілкується з відповідною кількістю людей по структурованій анкеті. Особисті інтерв’ю можуть проводитися в конкретних торгових точках, за місцем роботи або проживання респондентів, а також на вулиці. Цей вид опитування допоможе Вам вирішіти низку конкретних задач.

Телефонні опитування - це один з методів збору кількісних даних, при якому спілкування інтерв’юра і респондента відбувається по структурованій анкеті за допомогою телефонного зв’язку до 15 хвилин по чітко зазначенній базі клієнтів. Це оптимальна вартість і швидкість збору та обробки інформації. 

Онлайн опитування. Цей метод передбачає розміщення анкети, яку заповнює респондент в Інтернеті у відкритому або обмеженому доступі. Найчастіше респондентів, які підходять за своїми характеристиками вимогам замовника, посилають анкету на e-mail, попередньо уточнивши всі дані по телефону. Основні переваги онлайн опитувань – це відносно невисока вартість і швидкість збору та обробки інформації. Замовник може отримати табличний звіт відразу після того, як останній респондент введе свої персональні дані.


Якісні дослідження

1. Фокус-групи
2. Глибинні інтерв'ю

Глибинне Інтерв’ю — це індивідуальне або групове інтерв’ювання, коли респонденту послідовно задають запитання, мета яких — визначити мотив поведінки споживачів або з’ясувати, що саме вони думають з приводу певної проблеми. Глибинне інтерв'ю є неформальною особистою бесідою, що проводиться інтерв’юером по наперед наміченому плану та базується на використовуванні методів, що спонукають респондентів до тривалих і ґрунтовних міркувань щодо цікавих для дослідника питань. Важливо, щоб інтерв'ю проводив досвідчений інтерв’юер, оскільки велика вірогідність впливу упередженого відношення інтерв’юера на кінцевий результат дослідження.

Фокус-група — вид досліджень, суть якого полягає в тому, що в групі, до складу якої входять 8..12 спеціально відібраних респондентів, разом з ведучим під час бесіди обговорюють тему, яка цікавить замовника дослідження. У процесі роботи фокус-групи розглядаються різні аспекти певної проблеми, що зазвичай записується на відео або аудіо. Під час таких досліджень вивчається реакція споживачів на певний вид реклами, генеруються ідеї нового товару / послуги, вивчається ставлення до продукту, торгової марки, методів її просування.

Для отримання додаткової інформації та замовлення послуги заповніть, будь ласка, форму замовлення.


ВІДГУКИ КЕРІВНИКІВ ►

 

 НАГОРУ ▲